TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI: 4 AŽ 6 LET

Hledáte kroužek pro děti, který baví a zároveň všestranně rozvíjí? Taneční kurzy pro děti v Kladně splňují oboje. Děti si užijí pohybové hry, naučí se vnímat rytmus a osvojí si základy nejznámějších latinskoamerických a standardních tanců.

VÝHODY TANEČNÍCH KURZŮ PRO DĚTI

 • Všestranný pohybový rozvoj pro děti, přizpůsobený věku.
 • Ideální koordinační základ pro další sportovní aktivity.
 • Děti si osvojí správné návyky držení těla.
 • Nácvik vnímání rytmiky a poslechu hudby formou her dává dobrý základ do všech hudebních nebo tanečních disciplín.
 • V malé skupině dětí mají lektorky čas věnovat se každému individuálně.
JAK PROBÍHÁ TANEČNÍ HODINA (45 minut)
 1. Zahřátí formou hry: mrazík, rybičky…
 2. Protahování: cca 10 minut
 3. Výuka tanců pro děti: samba, chacha, waltz…
 4. Sranda tance: macarena, kankán, ptačí tanec a jiné
 5. Hry, další pohybové základy společenských tanců
 6. Razítko do sešítku 🙂

KDY A KDE?

Uvidíme se 1× týdně na 45 minut v našem sále v ulici Generála Klapálka nebo Váňova. Vaše děti si vezmou na starost profesionální tanečnice nejvyšší mezinárodní třídy: Mgr. Zuzana Dvořáková Šťastná, Bc. Markéta Müllerová nebo Bc. Lucie Černíková.

Kdo bude chtít pokračovat a třeba i tančit závodně, rádi ho uvítáme v naší taneční přípravce pro děti od 7 let.

NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

Vaše dítě bude mít své pevné místo v kurzu na celé pololetí. Paralelně běží více kurzů:  Probíhají každý všední den od pondělí do čtvrtka. Když vaše dítě onemocní, jednoduše si svou lekci nahradí jiný den, a to po domluvě s lektorem.